ANIMATION GRAPHIC

Animation Graphic หรือ Info Graphic คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ กล่าวคือเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่าย ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด

งานดีไซน์จึงวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลา กราฟฟิกดีไซน์ไม่จำเป็นต้องอยู่บนโลกโซเชียลเพียงอย่างเดียว ตามที่เข้าใจ เช่น การออกแบบหน้าเว็บไซท์ให้สวยงาม  แต่งาน Animation Graphic ของเรา คือการนำเอา

วิธีการออกแบบ และวิธีแก้ปัญหาการออกแบบโดยการนำเอารูปภาพประกอบ (Illustration) ภาพถ่าย (Photography) สัญลักษณ์ (Symbol) รูปแบบและขนาดของตัวอักษร (Typography) มาจัดวางเพื่อให้เกิดการนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อสื่อความหมาย และแสดงคุณค่าทางการออกแบบอย่างตรงไปตรงมา และตอบโจทย์ของลูกค้าให้ได้มากที่สุดเช่นกัน