CSR

ตลอดการทำงานผลิตสื่อ เราทำงานแบบได้เงิน แทบจะพอๆกับงาน เพือสังคมแบบทีไม่ได้เงิน

เราเชื่อว่างานที่ได้เงิน ต้องมี เพราะมันมาช่วยหล่อเลี้ยงด้านกายภาพให้ทุกคนภายในบริษัท มีกินมีใช้

ในขณะเดียวกัน งานที่ไม่ได้เงินก็ต้องมี เพราะมันช่วยหล่อเลี้ยงและยกระดับจิตใจของคนทำงานอย่างเราๆ ให้รู้จักแบ่งปันและเป็นคนที่เต็มคน

เราจึงยินดีและทุ่มไปกับงานที่เราอยากทำเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม แม้ว่าจะเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆ ที่แทบจะไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ตาม แต่เรามีความสุขทุกครั้งกับการทำงาน และการตอบกลับมา รอยยิ้ม ของผู้คน และสังคม